• jquery slider
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6

Home » ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΕΑ

Stop Mind Borders

Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση .... στοχεύει στην καλλιέργεια αλληλοσεβασμού και κοινωνικής ευθύνης

Το σχολείο μας στοχεύει στην ανάπτυξη δημοκρατικών & κριτικών πολιτών ....επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών & μαθητριών

...στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών/τριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Δημιουργήθηκε με το Padlet

ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΕΑ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης – RSS

 • Thu, 01 Dec 2022 09:54:18 +0000: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους/τις αναπληρωτές/τριες που προσλαμβάνονται 02/12/2022 και 05/12/2022 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο ΦΕΚ 3785/13-8-2021, η ανάληψη υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ θα γίνει με φυσική παρουσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και όχι στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
  Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν έως 01/12/2022. Συνεπώς οφείλετε να παρουσιαστείτε στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας την Παρασκευή 02/12/2022 ή τη Δευτέρα 05/12/2022 με όλα τα δικαιολογητικά της πρόσληψης προσυμπληρωμένα. Εφόσον τοποθετηθείτε σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η υποβολή των δικαιολογητικών για τη δημιουργία του ατομικού φακέλου θα γίνει στη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Τα δικαιολογητικά πρόσληψης διατίθενται παρακάτω σε συνδέσμους. Θα αποσταλούν και στο προσωπικό σας e-mail για διευκόλυνσή σας. Σας συμβουλεύουμε να τα εκτυπώσετε και να τα συμπληρώσετε σχολαστικά (απαγορεύονται μουντζούρες και διορθωτικό) πριν παρουσιαστείτε στη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας, ώστε να αποφευχθούν λάθη, παραλείψεις και καθυστερήσεις την ημέρα πρόσληψής σας. Επίσης, σας προτρέπουμε να αποθηκεύσετε αυτά τα έντυπα είτε σε υπολογιστή είτε σε κάποιο κινητό μέσο ώστε να τα έχετε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις συναλλαγές σας με τη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας ή με το Τμήμα ΕΣΠΑ της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.
  Τέλος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, κατά την ανάληψη υπηρεσίας σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται. Το παραπάνω δικαιολογητικό θα συμπεριληφθεί στον ατομικό σας φάκελο.
  Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ προκειμένου να συμπληρωθεί ο ατομικός σας φάκελος, που είναι απαραίτητος για τη μισθοδοσία σας.

  - Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου: «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 2022-2023 (MIS 5184904)», πατήστε εδώ…
  - Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

  - Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια και Επέκταση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 2022-2023», πατήστε εδώ…
  - Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

  - Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου: «ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής 2022-2023 (MIS 5184907)», πατήστε εδώ…
  - Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

  - Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού 2022-2023», πατήστε εδώ…
  - Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

 • Thu, 01 Dec 2022 09:46:15 +0000: Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε΄ Φάσης στη ΔΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης (Αναφορά ΟΠΣΥΔ - 01-12-2022) - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Για το συνολικό Πίνακα των Τοποθετήσεων των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και όλων των τύπων στη Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης, όπως αποτυπώθηκαν στον ΟΠΣΥΔ, πατήστε εδώ...
 • Mon, 21 Nov 2022 13:47:46 +0000: Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) 2022-2023 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 2022-2023.
  Καλούνται τα Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να επικοινωνήσουν αποκλειστικά στο Τμήμα Μεταθέσεων στο τηλέφωνο 2310-643039.
  Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) από Δευτέρα 21-11-2022 έως και Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 14:30 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθέντων  ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης των Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης των Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ πατήστε εδώ... 
 • Mon, 21 Nov 2022 13:44:53 +0000: Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών 2022-2023 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 2022-2023.
  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να επικοινωνήσουν αποκλειστικά στο Τμήμα Μεταθέσεων στο τηλέφωνο 2310-643039.
  Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) από Δευτέρα 21-11-2022 έως και Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 14:30 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθέντων  ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ/BRAILLE πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης Γενικής πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ-ΤΕ πατήστε εδώ...
 • Mon, 17 Oct 2022 08:56:13 +0000: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Για την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ...
  • Για τις Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των Προγραμμάτων πατήστε εδώ...
  • Για το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος σε μορφή .doc πατήστε εδώ...

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – RSS

 • Fri, 02 Dec 2022 14:05:35 +0000: Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας – Τρίτη κινητικότητα στην Ιταλία, Erasmus+ - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Το συναρπαστικό ταξίδι των Ευρωπαϊκών συνεργασιών στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+, 2020-2023 με τίτλο Planet’ecol συνεχίστηκε,  με την Τρίτη  κινητικότητα και τη συμμετοχή δεκατριών μαθητών/τριων και τριών εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας, στην Ιταλία. Συγκεκριμένα από 11 ως 18 Οκτωβρίου επισκεφτήκαμε την Σικελία και συγκεκριμένα τις Συρακούσες    Εκεί μαζί με  μαθητές και εκπαιδευτικούς
 • Fri, 02 Dec 2022 12:55:26 +0000: Πρόσκληση | Επαγγελματικά Μονοπάτια | 10.12.2022 - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί φίλοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στην εκδήλωση «Επαγγελματικά Μονοπάτια», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου από τις 11:00 και έως της 17:00 στο Goethe-Institut Athen στο πλαίσιο του προγράμματος STAYnet. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, φοιτητές/-τριες, εκπαιδευτικούς,
 • Fri, 02 Dec 2022 12:44:27 +0000: Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Πενταπλατάνου στην πανευρωπαϊκή εορταστική εκδήλωση του Erasmus days 2022 - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Στις 14 Οκτωβρίου 2022, το Δημοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου  συμμετείχε  στην εορταστική εκδήλωση Erasmus days 2022 με το διαπολιτισμικό θεατρικό «Lost in Internet -  Χαμένοι στο διαδίκτυο» το οποίο ετοίμασαν οι μαθητές του Ολοήμερου Τμήματος με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Χατζηκαλλινικίδου Σοφία.    Πρόκειται για μία δράση  που αναπτύχθηκε στα
 • Thu, 01 Dec 2022 11:05:20 +0000: 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη από το Envolve Entrepreneurship Το Envolve διοργανώνει υβριδική εκδήλωση ενημέρωσης και προετοιμασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου στην Άτρακτο Ο διαγωνισμός δέχεται επιχειρηματικές ιδέες από μαθητές/τριες Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ της χώρας
 • Tue, 29 Nov 2022 08:31:23 +0000: Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο στην Θεατρική Παράσταση “Τα Τρελά Βατράχια” - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Την Παρασκευή 25/11/2022 οι μαθητές του Β2 τμήματος του Αριστοτελείου Κολλεγίου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Τα τρελά βατράχια»  της Mélody Mourey στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: το έργο βασίζεται στην αληθινή ιστορία των δύο γιατρών Eugene Lazowski και Stanislaw Matulewicz, που έκαναν τη δική τους αντίσταση,

Ανακοινώσεις Ψηφιακό Σχολείο – RSS

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε αρκετά στην ταχύτητα της ενημέρωσή σας …

 

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 • 126040Συνολικές αναγνώσεις:
 • 31Αναγνώσεις σήμερα:
 • 47Αναγνώσεις χτες:
 • 448Αναγνώσεις προηγούμενης εβδομάδας:
 • 201Αναγνώσεις ανά μήνα:
 • 72000Συνολικοί επισκέπτες:
 • 20Επισκέπτες σήμερα:
 • 22Επισκέπτες χτες:
 • 250Επισκέπτες την προηγούμενη εβδομάδα:
 • 0Επισκέπτες αυτή την στιγμή: