Αρχική » Isotis

Αρχείο κατηγορίας Isotis

Stop Mind Borders

Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση .... στοχεύει στην καλλιέργεια αλληλοσεβασμού και κοινωνικής ευθύνης

Το σχολείο μας στοχεύει στην ανάπτυξη δημοκρατικών & κριτικών πολιτών ....επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών & μαθητριών

...στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών/τριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Isotis: Δουλεύοντας για την ειρήνη, τη φιλία και την ενσυναίσθηση

Οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης μέσα από το πρόγραμμα Isotis στέλνουν μηνύματα αγάπης, συνεργασίας, φιλίας και ανθρωπιάς. (περισσότερα…)

Isotis- Εκπαίδευση για τον Κριτικό Πολυπολιτισμικό Πολίτη

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Isotis. (περισσότερα…)

Isotis- Προάγοντας την κοινωνική ενσυναίσθηση

Isotis: ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί (περισσότερα…)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ιsotis

 

Το  σχολείο μας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ΙSOTIS.

Το ISOTIS είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει 17 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα από 11 χώρες.

Ο κωδικός τίτλος του προγράμματος ISOTIS βασίζεται στην ελληνική λέξη «ισότης» (ισότητα, ομαλότητα, δικαιοσύνη, ισοτιμία). Σε συμφωνία με τον ελληνικό όρο, το ISOTIS βασίζεται στο δυναμικό και τις δυνατότητες των πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικών οικογενειών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν οι ίδιοι τις απόψεις και την εμπειρία τους σχετικά με την προσαρμογή τους στα προσχολικά εκπαιδευτικά συστήματα και τις κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης. Ο κεντρικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της ένταξης. (περισσότερα…)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • 146745Συνολικές αναγνώσεις:
  • 5Αναγνώσεις σήμερα:
  • 43Αναγνώσεις χτες:
  • 213Αναγνώσεις προηγούμενης εβδομάδας:
  • 499Αναγνώσεις ανά μήνα:
  • 85363Συνολικοί επισκέπτες:
  • 4Επισκέπτες σήμερα:
  • 30Επισκέπτες χτες:
  • 168Επισκέπτες την προηγούμενη εβδομάδα:
  • 0Επισκέπτες αυτή την στιγμή: