Αρχική » O.S.O.S

Αρχείο κατηγορίας O.S.O.S

Stop Mind Borders

Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση .... στοχεύει στην καλλιέργεια αλληλοσεβασμού και κοινωνικής ευθύνης

Το σχολείο μας στοχεύει στην ανάπτυξη δημοκρατικών & κριτικών πολιτών ....επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών & μαθητριών

...στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών/τριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Συμμετοχή του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα O.S.O.S

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘O.S.O.S’

Ήδη έχει υλοποιηθεί, στη βάση αυτού του προγράμματος, το Project ‘Genius’ από το Ε1 τμήμα του σχολείου μας.

Το ευρωπαϊκό έργο Η2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), έχει σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το «Ανοιχτό σχολείο». (περισσότερα…)

Genius:ένα καινοτόμο πρόγραμμα από το Ε1

Στις 10.04.2019, ημέρα Τετάρτη, οι μαθητές/τριες του Ε1 παρουσίασαν το project: Ge1nius: Ανελκυστήρας βιβλίων. (περισσότερα…)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • 147535Συνολικές αναγνώσεις:
  • 13Αναγνώσεις σήμερα:
  • 10Αναγνώσεις χτες:
  • 280Αναγνώσεις προηγούμενης εβδομάδας:
  • 704Αναγνώσεις ανά μήνα:
  • 86004Συνολικοί επισκέπτες:
  • 9Επισκέπτες σήμερα:
  • 7Επισκέπτες χτες:
  • 216Επισκέπτες την προηγούμενη εβδομάδα:
  • 0Επισκέπτες αυτή την στιγμή: