Αρχική » Πολιτική Σχολείου

Αρχείο κατηγορίας Πολιτική Σχολείου

Stop Mind Borders

Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση .... στοχεύει στην καλλιέργεια αλληλοσεβασμού και κοινωνικής ευθύνης

Το σχολείο μας στοχεύει στην ανάπτυξη δημοκρατικών & κριτικών πολιτών ....επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών & μαθητριών

...στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών/τριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Πολιτικής της σχολικής μας μονάδας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Αγαπητά μέλη της σχολικής μας κοινότητας

Σας γνωστοποιούμε το Εγχειρίδιο Πολιτικής της Σχολικής μας Μονάδας, όπου καθορίζεται σε γενικές γραμμές η ταυτότητα της σχολικής μονάδας και η γενικότερη πολιτική που ακολουθεί ως θεσμός.

Η πολιτική του σχολείου καθορίζεται από την εκπαιδευτική νομοθεσία αλλά και τη στοχοθεσία, όπως αποτυπώνεται από τις αποφάσεις του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, που κοινωνούνται με τους γονείς και κηδεμόνες και μαθητές/τριες της σχολικής μας μονάδας.

Η χάραξη πολιτικής της σχολικής μας μονάδας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και πρακτική στην προσπάθεια ανάπτυξης, καλλιέργειας αξιών και στάσεων που αρμόζουν σε μια σύγχρονη, δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία.

Για να διαβάσετε το Εγχειρίδιο πατήστε το σύνδεσμο: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ-2022-23

 

Επικαιροποιημένος Εσωτερικός κανονισμός και Εγχειρίδιο Πολιτικής της σχολικής μας μονάδας

Σας γνωστοποιούμε τον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό της σχολικής μας μονάδας και το αναπόσπαστο μέρος του, που αφορά στην πολιτική του σχολείου και στα πρωτόκολλα ενεργειών, που ρυθμίζουν και καθορίζουν τις ενέργειες της σχολικής μας μονάδας, τη φιλοσοφία και ταυτότητα της.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός επικαιροποιήθηκε με το υπ.αρ.1/13.09.2021 πρακτικό του Σχολικού Συμβουλίου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-22

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2021-22

Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο πολιτικής του σχολείου μας

Κάθε σχολική μονάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή κοινότητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προδιαγράφουν και την πολιτική του σχολείου.

Η πολιτική του σχολείου καθορίζεται από την εκπαιδευτική νομοθεσία αλλά και τη στοχοθεσία, όπως αποτυπώνεται από τις αποφάσεις του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, που κοινωνούνται με τους γονείς και κηδεμόνες και μαθητές/τριες της σχολικής μας μονάδας.

Η χάραξη πολιτικής της σχολικής μας μονάδας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και πρακτική στην προσπάθεια ανάπτυξης, καλλιέργειας αξιών και στάσεων που αρμόζουν σε μια σύγχρονη, δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία. (περισσότερα…)

Πολιτική του Σχολείου μας -Εγχειρίδιο

Κάθε σχολική μονάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή κοινότητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προδιαγράφουν και την πολιτική του σχολείου.

Η πολιτική του σχολείου καθορίζεται από την εκπαιδευτική νομοθεσία αλλά και τη στοχοθεσία, όπως αποτυπώνεται από τις αποφάσεις του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, που κοινωνούνται με τους γονείς και κηδεμόνες και μαθητές/τριες της σχολικής μας μονάδας.

Η χάραξη πολιτικής της σχολικής μας μονάδας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και πρακτική στην προσπάθεια ανάπτυξης, καλλιέργειας αξιών και στάσεων που αρμόζουν σε μια σύγχρονη, δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία. (περισσότερα…)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • 146773Συνολικές αναγνώσεις:
  • 3Αναγνώσεις σήμερα:
  • 30Αναγνώσεις χτες:
  • 217Αναγνώσεις προηγούμενης εβδομάδας:
  • 527Αναγνώσεις ανά μήνα:
  • 85386Συνολικοί επισκέπτες:
  • 3Επισκέπτες σήμερα:
  • 24Επισκέπτες χτες:
  • 172Επισκέπτες την προηγούμενη εβδομάδα:
  • 0Επισκέπτες αυτή την στιγμή: