Ο διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έλαβαν μέρος συνολικά 39.000 μαθητές από περίπου 850 Δημοτικά Σχολεία. Στην δεύτερη φάση προκρίθηκαν 3.000 μαθητές Ε΄ Δημοτικού και 2.500 μαθητές Στ΄ Δημοτικού και προσήλθαν την ημέρα του διαγωνισμού 2.500 μαθητές Ε΄ τάξης και 2.000 μαθητές Στ΄ τάξης.

Από το σχολείο μας, στη β’ φάση, έπαινο έλαβαν ο Κοτσίδης Γεώργιος και η Σουρτζή Ευγενία.

Συγχαρητήρια στα παιδιά μας.