Αρχική » Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus T.E.A.M.I

Stop Mind Borders

Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση .... στοχεύει στην καλλιέργεια αλληλοσεβασμού και κοινωνικής ευθύνης

Το σχολείο μας στοχεύει στην ανάπτυξη δημοκρατικών & κριτικών πολιτών ....επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών & μαθητριών

...στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών/τριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus T.E.A.M.I

Η σχολική μας μονάδα συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα T.E.A.M.I ( Training #Emotional intelligent and #Acceptant
#Mindsets for #Inclusion).

Το πρόγραμμα αφορά στην συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με επικέντρωση στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής νοημοσύνης (Emotional Intelligence ), του Coaching και της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness).

Στόχος η ενδυνάμωση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και μελών της σχολικής κοινότητας στη διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας αποδοχής και συμπερίληψης.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • 146745Συνολικές αναγνώσεις:
  • 5Αναγνώσεις σήμερα:
  • 43Αναγνώσεις χτες:
  • 213Αναγνώσεις προηγούμενης εβδομάδας:
  • 499Αναγνώσεις ανά μήνα:
  • 85363Συνολικοί επισκέπτες:
  • 4Επισκέπτες σήμερα:
  • 30Επισκέπτες χτες:
  • 168Επισκέπτες την προηγούμενη εβδομάδα:
  • 0Επισκέπτες αυτή την στιγμή: