Αρχείο ημέρας 26 Νοεμβρίου 2021

Stop Mind Borders

Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση .... στοχεύει στην καλλιέργεια αλληλοσεβασμού και κοινωνικής ευθύνης

Το σχολείο μας στοχεύει στην ανάπτυξη δημοκρατικών & κριτικών πολιτών ....επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών & μαθητριών

...στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών/τριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Κατανομή μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2022-2023

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθεί η κατανομή των μαθητ’ών της ΣΤ’ τάξης στα Γυμνάσια για το σχ. έτος 2022-23.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να μας αποστείλουν έως και τις 3.12.2021, ημέρα Παρασκευή:

1. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία τους και αν υπάρχουν αδέλφια στο Γυμνάσιο (να αναφερθεί το Γυμνάσιο)

2. Αποδεικτικό για τη διεύθυνση της κατοικίας τους (πχ έντυπο Ε9 ή άλλο δημόσιο έγγραφο)

ΣΗΜ. Τα παραπάνω αφορούν μόνο τους μαθητές της ΣΤ τάξης

Για το σχετικό έγγραφο, ανοίξτε εδώ: 30264-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Δ.Σ. ΣΤΑ Γ-ΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023_signed

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • 144155Συνολικές αναγνώσεις:
  • 15Αναγνώσεις σήμερα:
  • 19Αναγνώσεις χτες:
  • 227Αναγνώσεις προηγούμενης εβδομάδας:
  • 642Αναγνώσεις ανά μήνα:
  • 83662Συνολικοί επισκέπτες:
  • 2Επισκέπτες σήμερα:
  • 18Επισκέπτες χτες:
  • 144Επισκέπτες την προηγούμενη εβδομάδα:
  • 0Επισκέπτες αυτή την στιγμή: