• jquery slider
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6

Home » Εργαστήρια Δεξιοτήτων » Σχέδια δράσης Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Stop Mind Borders

Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση .... στοχεύει στην καλλιέργεια αλληλοσεβασμού και κοινωνικής ευθύνης

Το σχολείο μας στοχεύει στην ανάπτυξη δημοκρατικών & κριτικών πολιτών ....επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών & μαθητριών

...στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών/τριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Σχέδια δράσης Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων με το υπ.αρ. 4/10.09.2021 πρακτικό του, σχετικά με τα Σχέδια δράσης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων:

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων έχοντας υπόψη τους:

 • Την Υπ. Απόφαση 94236/ΓΔ4/2021 για το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων.
 • Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ7/111089 /Δ1/09.09.2021 για τη Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022
 • Την πρότερη ενημέρωση του Συλλόγου

Διαμορφώνουν το σχέδιο δράσης των Εργαστηρίων δεξιοτήτων ως εξής:

 • Αποσαφηνίζεται ο στόχος του σχολείου όπως αυτός αποτυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό και στο «Εγχειρίδιο Πολιτικής του Σχολείου με σκοπό:
 • Να καταστούν οι μαθητές/τριες ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες
 • Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη
 • Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη
 • Να αναπτύξουν και καλλιεργήσουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης
 • Να ενδυναμωθούν ώστε να καταστούν ικανοί να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να παίρνουν αποφάσεις
 • Αιτιολογούνται οι δράσεις, στο πλαίσιο αυτό των αξόνων/θεματικών, σύμφωνα με τις ανάγκες δημιουργίας ενός σχολείου Ανοικτού στην Κοινωνία, που αφουγκράζεται τα κοινωνικά ζητήματα και καλλιεργεί πολίτες ενεργούς και δημιουργούς, μέσα από δράσεις που έχουν νόημα για τους/τις ίδιους/ες μαθητές/τριες, απαντώντας στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
 • Συγκεκριμενοποιούνται δράσεις και επιλέγονται δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω γενικούς σκοπούς/στόχους που θέτει η σχολική μονάδα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση  οι εκπαιδευτικοί/υπεύθυνοι των τμημάτων, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων καταρτίζουν το παρακάτω  σχέδιο δράσης, ανά τάξη και θεματική ενότητα, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται από το ΥΠΑΙΘ:

Πατήστε στο σύνδεσμο για να ανοίξετε το έγγραφο:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 16ο ΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ.docx

 

 

 

 

 

 

  ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ  
  Α1-Α2 Β1-Β2 Γ1-Γ2-Γ3 Ε1-Ε2-Ε3 Δ1-Δ2 ΣΤ1-ΣΤ2 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ζω καλύτερα- Ευ ζην

 

Ζω καλύτερα- Ευ ζην Ζω καλύτερα- Ευ ζην

 

Ζω καλύτερα- Ευ ζην

 

Ζω καλύτερα- Ευ ζην
Ζω καλύτερα- Ευ ζην Σεπτέμβριος-Αρχές Νοεμβρίου 2021
ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ Διατροφή «Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία» Γνωρίζω το σώμα μου -Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Ψυχική και συναισθηματική Υγεία Διατροφή Ψυχική και συναισθηματική Υγεία  
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΛΗΣ, Ο ΟΔΟΝΤΟΥΛΗΣ» «Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΨΕΛΗ»  «Το σώμα μας, πολύτιμο δώρο ζωής» Όλοι μαζί…μπορούμε! «Είμαι ότι.. τρώω» Όλοι μαζί…μπορούμε!  
ΣΤΟΧΟΙ ü     Να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές στο ζήτημα της στοματικής υγιεινής.

ü     Να κατακτήσουν βασικές γνώσεις στοματικής υγείας και πρόληψης (γνωριμία με τη στοματική κοιλότητα).

ü     Να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες.

ü     Να γνωρίσουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τη στοματική φροντίδα (καταπολέμηση του φόβου του οδοντίατρου).

ü     Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης.

.

 

üΗ διαχείριση των συναισθημάτων

üη καλλιέργεια της ενσυναίσθησης

üη αλλαγή στάσεων,

üΑνάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθηματικής νοημοσύνης

ü Η ανάπτυξη συνεργασίας, δημιουργικότητας

ü Η καλλιέργεια ενσυναίσθησης, σεβασμού της ανθρώπινης ζωής

ü Ο σεβασμός στο ανθρώπινο σώμα

ü Η πρόληζχχη και αντιμετώπιση ατυχημάτων

 

 

 

 

ü     Καλλιέργεια και ενίσχυση  του αλτρουισμού, της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης και της ενσυναίσθησης

ü      Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνύπαρξης, συνεργασίας, διαμεσολάβησης, κατανόησης και φιλίας

ü     Ενίσχυση της αισιοδοξίας, του χιούμορ και της δημιουργικότητας

ü     Να αναπτύξουν  δεξιότητες μάθησης(κριτική σκέψη, επικοινωνία,   συνεργατικότητα  και δημιουργικότητα

ü     Να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής (αυτομέριμνα, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία)

ü      Nα γνωρίσουν οι μαθητές την αξία της υγιεινής διατροφής, τις ευεργετικές της ιδιότητες και τα οφέλη στην υγεία μας.

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις ομάδες τροφίμων Να ευαισθητοποιηθούν  και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές

Καλλιέργεια και ενίσχυση  του αλτρουισμού, της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης και της ενσυναίσθησης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ανάγνωση βιβλίου  –  Συζήτηση «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» «Γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα» Η έννοια της Ταυτότητας

Βιωματικά παιχνίδια αυτοπροσδιορισμού

Προσέγγιση του θέματος ,ευαισθητοποίηση:

Ανάγνωση κειμένων

Ερωτηματολόγιο σχετικό , δημιουργία στατιστικών  πινάκων

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνύπαρξης, συνεργασίας, διαμεσολάβησης, κατανόησης και φιλίας  
Δραματοποίηση ιστορίας – Θεατρικό παιχνίδι ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΓΕΜΑΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ» Τεχνικές πρώτων βοηθειών Φύλλο εργασίας με θέμα την αυτογνωσία, χρήση εικαστικών μέσων με σκοπό την αναγνώριση συναισθημάτων Παρακολούθηση εκπαιδευτικών video σχετικές με την υγιεινή διατροφή, τον πίνακα μεσογειακής διατροφής και τη σπατάλη τροφίμων. Ενίσχυση της αισιοδοξίας, του χιούμορ και της δημιουργικότητας  
Κατασκευή παζλ οδοντόβουρτσας ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ»   Βιωματικά παιχνίδια ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων Δίαυλοι επικοινωνίας με φορείς:

Ενημερωτική επίσκεψη Διατροφολόγου

Ενημέρωση των μαθητών από την Γυμνάστρια του Σχολείου για τη σημασία της άσκησης

Η έννοια της Ταυτότητας  
 

Κατασκευή, με χαρτόνι, του προπλάσματος του δοντιού

ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ»   Παιχνίδια ρόλων προαγωγής της κατανόησης και της φιλίας Κατασκευή διατροφικής πυραμίδας ( με τη μέθοδο κολλάζ )

Δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής,

Βιωματικά παιχνίδια αυτοπροσδιορισμού  
Ατομικό ημερολόγιο φροντίδας των δοντιών «ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»   Παρουσίαση εικόνων και βίντεο με στόχο την ανάπτυξη της αισιοδοξίας Ετοιμασία γεύματος Φύλλο εργασίας με θέμα την αυτογνωσία, χρήση εικαστικών μέσων με σκοπό την αναγνώριση συναισθημάτων  
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»   Δραματοποίηση βιωματικών καταστάσεων των με στόχο τον σχολιασμό και την έκφραση των συναισθημάτων Καλλιτεχνική προσέγγιση:

Δημιουργία ποιημάτων αινιγμάτων.

Τραγούδι

Βιωματικά παιχνίδια ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων  
Φύλλα εργασίας αξιολόγησης και αναστοχασμού Φύλλα εργασίας αξιολόγησης και αναστοχασμού Φύλλα εργασίας αξιολόγησης και αναστοχασμού Φύλλα εργασίας αξιολόγησης και αναστοχασμού Φύλλα εργασίας αξιολόγησης και αναστοχασμού Παιχνίδια ρόλων προαγωγής της κατανόησης και της φιλίας  
             
             

 

Σε όλα τα σχέδια δράσης υποστηρίζεται η διαθεματικότητα και η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ειδικοτήτων

Η ακολουθία των υπόλοιπων Θεματικών Ενοτήτων θα γίνει όπως προβλέπεται από την Υπ. Απόφαση 94236/ΓΔ4/2021

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive


Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 • 105388Συνολικές αναγνώσεις:
 • 59Αναγνώσεις σήμερα:
 • 80Αναγνώσεις χτες:
 • 535Αναγνώσεις προηγούμενης εβδομάδας:
 • 2603Αναγνώσεις ανά μήνα:
 • 59055Συνολικοί επισκέπτες:
 • 48Επισκέπτες σήμερα:
 • 64Επισκέπτες χτες:
 • 373Επισκέπτες την προηγούμενη εβδομάδα:
 • 0Επισκέπτες αυτή την στιγμή: